เทคโนโลยีในปัจจุบันกับมนุษย์

เทคโนโลยีในปัจจุบันกับมนุษย์ มักจะเดินทางไปคู่กันเสมอ ยกตัวอย่างเช่น ตัดผมเดลิเวอรี่ ส่งอาหารเดลิเวอรี่ หรือธุรกิจอื่นๆ ที่ผุดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งล้วนเเต่ต้องใช้เทคโนโลยีพัฒนาขึ้นมาทั้งนั้น ดังนั้นเทคโนโลยีในปัจจุบันจึงมีความสำคัญอย่างมากกับมนุษย์

อย่างธุรกิจที่เราได้ยกขึ้นมากล่าว เเอปพลิเคชันตัดผมเดลิเวอรี่ ที่ได้เข้ามามีบทบาทตั้งเเต่ช่วงประเทศไทยเกิดวิกฤตโรคระบาด หรือโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจอย่างร้านเสริมสวย ร้านตัดผมนั้นต้องปิดลงชั่วคราวจากมาตราการป้องกันโรคระบาดของรัฐบาล ซึ่งเเอปพลิเคชันตัวนี้ ช่วยให้ช่างตัดผมสามารถรับงานได้ โดยลูกค้าจะเรียกผ่านเเอปพลิเคชันให้ช่างเดินทางไปตัดได้ที่บ้าน ที่พัก หรือที่ทำงาน สะดวกเเละปลอดภัย